NSDLĐ ĐƯỢC PHÉP ĐIỀU CHUYỂN NLĐ SANG CÔNG VIỆC KHÁC?

Người lao động (NLĐ) bị điều chuyển công việc đặc biệt trong trường hợp điều chuyển sang công việc khác là vấn  đề phổ biến trong các doanh nghiệp. Vậy trong trường hợp nào người sử dụng lao động (NSDLĐ) được phép điều chuyển người lao động sang công việc khác?

Điều 31 Bộ Luật Lao động 2012 quy định:

“Khi gặp khó khăn đột xuất do thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh, áp dụng biện pháp ngăn ngừa, khắc phục tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, sự cố điện, nước hoặc do nhu cầu sản xuất, kinh doanh, người sử dụng lao động được quyền tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động

Điều 8 Nghị định 105/2015/NĐ-CP quy định:

“1. Người sử dụng lao động được quyền tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động trong các trường hợp sau:

a) Thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh;

b) Áp dụng biện pháp ngăn ngừa, khắc phục tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

c) Sự cố điện, nước

d) Do nhu cầu sản xuất, kinh doanh…

Như vậy, NSDLĐ được phép chuyển NLĐ làm công việc khác so với hợp đồng lao động khi thuộc một trong các trường hợp nêu trên. Tuy nhiên, việc chuyển NLĐ sang làm công việc khác so với hợp đồng lao động, NSDLĐ cần tuân theo các quy định sau:

  • Thứ nhất, thông báo cho NLĐ biết trước ít nhất 03 ngày làm việc và phải thông báo rõ ràng về thời hạn làm tạm thời;
  • Thứ hai, công việc được bố trí phải phù hợp với sức khỏe, giới tính của người lao động;
  • Thứ ba, thời gian chuyển NLĐ sang làm công việc khác không được quá 60 ngày cộng dồn trong một năm. Nếu hết thời gian chuyển NLĐ sang làm công việc khác mà NLĐ không đồng ý tiếp tục mà phải ngừng việc thì NSDLĐ phải trả lương ngừng việc cho NLĐ;
  • Thứ tư, trả lương theo công việc mới; nếu tiền lương của công việc mới thấp hơn tiền lương công việc cũ thì được giữ nguyên mức tiền lương cũ trong thời hạn 30 ngày làm việc. Tiền lương theo công việc mới ít nhất phải bằng 85% mức tiền lương công việc cũ nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.

Để biết thêm thông tin và được tư vấn chi tiết, Quý khách hàng vui lòng liên hệ lại với Link & Partners

 

 

logo

Link & Partners

Là đơn vị tư vấn luật hàng đầu tại Việt Nam.

 Phòng 2403 tòa A3, chung cư Ecolife Capitol, số 58 Tố Hữu, Quận Nam Từ Liêm, Thàn phố Hà Nội, Việt Nam
0243.997.2222 - 0949.592.295
[email protected]

Fanpage

Hotline: 0243-997-2222

Scroll to Top