Về quy định: “Mỗi người chỉ được phép sở hữu một ô tô”

Điều 32 Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam quy định “Mọi người có quyền sở hữu về thu nhập hợp pháp, của cải để dành, nhà ở, tư liệu sinh hoạt, tư liệu sản xuất, phần vốn góp trong doanh nghiệp hoặc trong các tổ chức kinh tế khác”. Căn cứ quy định tại điều này thì không có sự hạn chế trong việc sở hữu tài sản đồng nghĩa là mọi người đều có quyền sở hữu số lượng tài sản hợp pháp tùy theo khả năng của mình. Hiến pháp Việt Nam cũng đã quy định cụ thể tại chương II các quyền và nghĩa vụ của công dân, trong đó có quyền sở hữu về thu nhập hợp pháp, của cải để dành, nhà ở, tư liệu sinh hoạt, tư liệu sản xuất được công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm theo Hiến pháp và pháp luật.

Về quy định mới được đề xuất: “Mỗi người chỉ được phép sở hữu một ô tô”. Quy định này đã vô hình chung hạn chế quyền sở hữu tài sản hợp pháp của công dân. Bởi ô tô ở Việt Nam hiện nay đang ngày một phổ biến, được coi là một loại tư liệu sinh hoạt, là tài sản thuộc sở hữu hợp pháp của công dân và được hiến pháp và pháp luật bảo vệ.

Hiến pháp cũng quy định “quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng”.

Bên cạnh đó, Bộ luật dân sự năm 2015 cũng khẳng định: Không ai có thể bị hạn chế, bị tước đoạt trái luật quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản. Quyền dân sự chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng.

Do đó, nếu không chứng minh hay thuyết phục được rằng một công dân sở hữu nhiều hơn 1 xe ô tô sẽ làm phương hại đến quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng thì sẽ là vi hiến khi đưa ra quy định mỗi công dân chỉ được sở hữu một xe ô tô.

Một cá nhân được sở hữu một hoặc nhiều xe ô tô là quyền và không có lý do gì phải cấm vấn đề này. Ví dụ, một cá nhân kinh doanh dịch vụ ô tô vận tải thì cá nhân đó sở hữu nhiều xe ô tô là việc đương nhiên, được pháp luật cho phép và bảo hộ. Vì vậy, đề xuất này không có tính khả thi.

logo

Link & Partners

Là đơn vị tư vấn luật hàng đầu tại Việt Nam.

 Phòng 2403 tòa A3, chung cư Ecolife Capitol, số 58 Tố Hữu, Quận Nam Từ Liêm, Thàn phố Hà Nội, Việt Nam
0243.997.2222 - 0949.592.295
[email protected]

Fanpage

Hotline: 0243-997-2222

Scroll to Top