Từ 29/9/2020, các đối tượng sau sẽ không còn được cộng điểm ưu tiên trong tuyển dụng viên chức

Nội dung này được quy định tại Nghị định 115/2020/NĐ-CP ban hành ngày 25/9/2020 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Xét tuyển viên chức

Đối tượng được cộng điểm ưu tiên trong thi tuyển, xét tuyển viên chức (Ảnh minh hoạ).

Theo đó, có 03 nhóm đối tượng sau đây được cộng điểm ưu tiên trong thi tuyển hoặc xét tuyển viên chức:

(1) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

(2) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

(3) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

Như vậy, so với quy định hiện hành tại Nghị định 161/2018/NĐ-CP, các đối tượng gồm con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa từ ngày 19/8/1945 trở về trước, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ sẽ không còn thuộc đối tượng được cộng điểm ưu tiên trong thi tuyển hoặc xét tuyển viên chức.

Lưu ý:

Trường hợp người dự thi tuyển hoặc dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên theo quy định nêu trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

Đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đề án, kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức (thi tuyển, xét tuyển, tiếp nhận vào làm viên chức), thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức trước ngày 25/9/2020 thì được tiếp tục thực hiện theo đề án, kế hoạch đã được phê duyệt trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày 29/9/2020. Sau thời hạn này nếu không hoàn thành thì thực hiện theo quy định tại Nghị định 115/2020/NĐ-CP.

Nghị định 115/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ 29/9/2020.

Nguồn thư viện pháp luật.

logo

Link & Partners

Là đơn vị tư vấn luật hàng đầu tại Việt Nam.

 Phòng 2403 tòa A3, chung cư Ecolife Capitol, số 58 Tố Hữu, Quận Nam Từ Liêm, Thàn phố Hà Nội, Việt Nam
0243.997.2222 - 0949.592.295
[email protected]

Fanpage

Hotline: 0243-997-2222

Scroll to Top