Tổng hợp Nghị định, Thông tư hướng dẫn Luật Chứng khoán 2019

Link & Partners trân trọng gửi đến quý khách hàng bảng tổng hợp các Nghị định, Thông tư hướng dẫn Luật Chứng khoán 2019.TÊN DOANH NGHIỆP ĐẶT SAO CHO ĐÚNG (1)

Tng hp Nghị định, Thông tư hướng dẫn Luật Chứng khoán 2019

Loại văn bản

Số hiệu

Trích yếu nội dung

Nghị định

 153/2020/NĐ-CP

Quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế

155/2020/NĐ-CP

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán

 156/2020/NĐ-CP

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

158/2020/NĐ-CP

Quy định về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh

Thông tư

 

91/2020/TT-BTC

Quy định về chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính

95/2020/TT-BTC

Hướng dẫn về giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán

96/2020/TT-BTC

Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

97/2020/TT-BTC

Hướng dẫn hoạt động của văn phòng đại diện, chi nhánh công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam

98/2020/TT-BTC

Hướng dẫn về hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán

99/2020/TT-BTC

Hướng dẫn về hoạt động của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán

119/2020/TT-BTC

Quy định về hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán

120/2020/TT-BTC

Quy định giao dịch cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch và chứng chỉ quỹ, trái phiếu doanh nghiệp, chứng quyền có bảo đảm niêm yết trên hệ thống giao dịch chứng khoán

 (Tiếp tc cp nht)

Theo Quyết định 24/QĐ-TTg ngày 06/01/2020, dự kiến sẽ có 07 Nghị định, 11 Thông tư hướng dẫn Luật Chứng khoán 2019.

Nguồn:  Thư viện pháp luật

logo

Link & Partners

Là đơn vị tư vấn luật hàng đầu tại Việt Nam.

 Phòng 2403 tòa A3, chung cư Ecolife Capitol, số 58 Tố Hữu, Quận Nam Từ Liêm, Thàn phố Hà Nội, Việt Nam
0243.997.2222 - 0949.592.295
[email protected]

Fanpage

Hotline: 0243-997-2222

Scroll to Top