Thủ tục nhập khẩu chất phóng xạ

THỦ TỤC NHẬP KHẨU CHẤT PHÓNG XẠ

Muốn nhập khẩu chất phóng xạ, tổ chức, cá nhân cần xin Giấy phép tiến hành công việc bức xạ.

Tổ chức có đủ các điều kiện sau đây thì được cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ: (Điều 75 Thông tư 08/2010//2010/ TT-BKHCN)

– Được thành lập theo quy định của pháp luật;

– Tiến hành công việc bức xạ phù hợp với chức năng hoạt động;

– Có đội ngũ nhân lực, cơ sở vật chất – kỹ thuật phù hợp;

– Đáp ứng đủ các điều kiện bảo đảm an toàn, an ninh đối với từng công việc bức xạ cụ thể theo quy định của Luật này;

– Hoàn thành hồ sơ, thủ tục xin cấp giấy phép theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan

 1. Thủ tục thực hiện

Bước 1. Tổ chức, cá nhân nhập khẩu, xuất khẩu chất phóng xạ nộp hồ sơ cho Cục An toàn bức xạ và hạt nhân.

Bước 2. Cục An toàn bức xạ và hạt nhân xem xét hồ sơ và tổ chức thẩm định

– Cục An toàn bức xạ và hạt nhân xem xét hồ sơ và tổ chức thẩm định:

+ Nếu đủ điều kiện theo quy định hiện hành, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (nhập khẩu, xuất khẩu chất phóng xạ).

+ Trong trường hợp không cấp giấy phép, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

 1. Cách thức thực hiện:

Gửi hồ sơ trực tiếp đến Cục An toàn bức xạ và hạt nhân hoặc qua đường bưu điện.

 1. Thành phần hồ sơ
 • Đơn đề nghị cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (mẫu 02-II/ATBXHN quy định tại Phụ lục II Thông tư 08/2010//2010/ TT-BKHCN)
 • Phiếu khai báo nguồn phóng xạ kín, nguồn phóng xạ hở, vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân, thiết bị hạt nhân (theo mẫu Phụ lục I Thông tư 08/2010//2010/ TT-BKHCN)
 • Báo cáo đánh giá an toàn đối với việc nhập khẩu chất phóng xạ, vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân, thiết bị hạt nhân theo mẫu 06-III/ATBXHN quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư 08/2010//2010/ TT-BKHCN
 • Bản sao quyết định thành lập tổ chức, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy đăng ký hành nghề. Trường hợp các loại giấy tờ này bị thất lạc phải có xác nhận của cơ quan ký quyết định thành lập hoặc cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư, giấy đăng ký hành nghề;
 • Bản sao tài liệu của nhà sản xuất cung cấp thông tin như được khai trong phiếu khai báo nguồn phóng xạ kín, nguồn phóng xạ hở, vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân, thiết bị hạt nhân;
 • Bản sao hợp đồng mua bán hoặc văn bản thỏa thuận chuyển giao, tiếp nhận nguồn phóng xạ giữa tổ chức, cá nhân nhập khẩu phía Việt Nam với tổ chức, cá nhân xuất khẩu nước ngoài;
 • Bản sao hợp đồng ủy thác nhập khẩu giữa tổ chức, cá nhân ủy thác và tổ chức, cá nhân nhận ủy thác trong trường hợp nhập khẩu ủy thác;
 • Bản dịch các tài liệu tiếng nước ngoài.
 1. Thời hạn giải quyết

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 1. Lệ phí:

– Phí thẩm định:

+ Nguồn bức xạ thuộc nhóm 1: 300.000 đồng/1 nguồn

+ Nguồn bức xạ thuộc nhóm 2: 600.000 đồng/1 nguồn

+ Nguồn bức xạ thuộc nhóm 3: 1.200.000 đồng/1 nguồn

– Lệ phí cấp phép: 100.000 đồng

 1. Căn cứ

Luật Năng lượng nguyên tử số 18/2008/QH12 ngày 03/6/2008;

– Nghị định số 07/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính phủ “Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Năng lượng nguyên tử”

Thông tư 08/2010/ TT-BKHCN hướng dẫn về việc khai báo, cấp giấy phép tiến hành công việc bức xa và cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ

logo

Link & Partners

Là đơn vị tư vấn luật hàng đầu tại Việt Nam.

 Phòng 2403 tòa A3, chung cư Ecolife Capitol, số 58 Tố Hữu, Quận Nam Từ Liêm, Thàn phố Hà Nội, Việt Nam
0243.997.2222 - 0949.592.295
[email protected]

Fanpage

Hotline: 0243-997-2222

Scroll to Top