Thủ tục: Cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3)


Trình tự thực hiện

a) Nộp hồ sơ TTHC:

– Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đăng ký hồ sơ trực tuyến trên trang thông tin điện tử (nhập đủ các trường thông tin được hướng dẫn trên màn hình trực tuyến) và nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa theo lịch hẹn.

– Sau khi thẩm định hồ sơ đúng theo quy định, cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh sẽ hẹn lịch để tổ chức và công dân đến nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả hồ sơ hành chính. Trong trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện thụ lý, sẽ có phản hồi và nêu rõ lý do qua trang thông tin dịch vụ công trực tuyến.

b) Giải quyết TTHC:

– Hệ thống Dịch vụ Công trực tuyến tích hợp dịch vụ thông báo tới công dân lịch hẹn hoặc lý do bị từ chối.

– Bộ phận một cửa tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô của tổ chức, cá nhân, ghi Phiếu giải quyết thủ tục hành chính. Người có thẩm quyền được uỷ quyền thực hiện thẩm định hồ sơ và cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, trả kết quả.

Cách thức thực hiện

– Đăng ký trực tuyến trên trang thông tin điện tử (www.sogtvt.hanoi.gov.vn) và trang đăng ký dịch vụ công trực tuyến của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội (www.dvctt.sogtvt.hanoi.gov.vn);

– Nộp hồ sơ cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trực tiếp tại Bộ phận một cửa tại số 02 Phùng Hưng – Hà Đông – Hà Nội và số 16 Cao Bá Quát- Ba Đình – Hà Nội.

Hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ:

1. Đăng ký trực tuyến:

Nhập đủ các trường thông tin được hướng dẫn trên màn hình trực tuyến.

2. Nộp trực tiếp:

– Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô theo mẫu;

– Bản sao có chứng thực (hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

– Bản sao có chứng thực (hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu) văn bằng, chứng chỉ của người trực tiếp điều hành vận tải;

– Phương án kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo quy định của Bộ Giao thông vận tải;

– Quyết định thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ của bộ phận quản lý, theo dõi các điều kiện về an toàn giao thông (đối với doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, vận tải hành khách bằng xe buýt, vận tải hành khách bằng xe taxi, vận tải hàng hóa bằng công – ten – nơ);

–  Bản đăng ký chất lượng dịch vụ vận tải (đối với doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, vận tải hành khách bằng xe buýt, vận tải hành khách bằng xe taxi).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

Thời hạn giải quyết

– Sau 02 giờ, kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Đối tượng thực hiện TTHC

Có lịch hẹn trực tuyến (mã code) trên trang đăng ký dịch vụ công trực tuyến www.dvctt.sogtvt.hanoi.gov.vn hoặc trên trang thông tin điện tử của Sở (website): www.sogtvt.hanoi.gov.vn

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải Hà Nội

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Bộ phận một cửa và Phòng Quản lý vận tải đường bộ.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Vận tải đường bộ.

Kết quả thực hiện TTHC

  • Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

  • Phiếu xử lý hồ sơ hành chính.

Phí, lệ phí

  • Lệ phí cấp mới giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ôtô: 200.000 đ/lần.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

– Đơn đề nghị cấp lại giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

– Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô theo mẫu;

– Bản sao có chứng thực (hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

– Bản sao có chứng thực (hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu) văn bằng, chứng chỉ của người trực tiếp điều hành vận tải;

– Phương án kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo quy định của Bộ Giao thông vận tải;

– Quyết định thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ của bộ phận quản lý, theo dõi các điều kiện về an toàn giao thông (đối với doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, vận tải hành khách bằng xe buýt, vận tải hành khách bằng xe taxi, vận tải hàng hóa bằng công – ten – nơ);

–  Bản đăng ký chất lượng dịch vụ vận tải (đối với doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, vận tải hành khách bằng xe buýt, vận tải hành khách bằng xe taxi).

Căn cứ pháp lý của TTHC

– Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 13/11/2008;

– Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ quy định về quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

– Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07/11/2014 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.

logo

Link & Partners

Là đơn vị tư vấn luật hàng đầu tại Việt Nam.

 Phòng 2403 tòa A3, chung cư Ecolife Capitol, số 58 Tố Hữu, Quận Nam Từ Liêm, Thàn phố Hà Nội, Việt Nam
0243.997.2222 - 0949.592.295
[email protected]

Fanpage

Hotline: 0243-997-2222

Scroll to Top