Thủ tục cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

1) Trình tự thực hiện:

– Tổ chức, doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ cần nộp theo quy định của Pháp luật;

– Tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương Khánh Hòa, địa chỉ Khu liên cơ II, số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang. Thời gian nộp hồ sơ trong giờ hành chính vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6;

– Sở Công Thương tiếp nhận hồ sơ, cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm và trả kết quả cho tổ chức, doanh nghiệp;

– Tổ chức, doanh nghiệp nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương Khánh Hòa. Thời gian trong giờ hành chính vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6.

2) Cách thức thực hiện: Tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận “Một cửa” của Sở Công Thương Khánh Hòa.

3) Thành phần, số lượng hồ sơ:

– Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

– Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư có ngành nghề sản xuất thực phẩm;

– Bảng thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bi, dụng cụ bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm;

– Bản chính hoặc bản sao chứng thực Giấy xác nhận đã được tập huấn kiến thực về an toàn vệ sinh thực phẩm của chủ cơ sở, người trực tiếp sản xuất hoặc danh sách các cán bộ của cơ sở trực tiếp sản xuất do cơ quan có thẩm quyền được Bộ Công Thương chỉ định cấp theo quy định;

– Bản chính hoặc bản sao chứng thực Giấy xác nhận sửa khoẻ của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất hoặc danh sách các cán bộ của cơ sở trực tiếp sản xuất do cơ quan y tế cấp quyận/huyện cấp theo quy định.

– Số lượng hồ sơ: 02 (Hai) bộ.

4) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài tham gia sản xuất thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Sở Công Thương trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà.

6) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

– Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Công Thương Khánh Hòa;

– Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ thục hành chính: Sở Công Thương Khánh Hòa.

7) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

8) Lệ phí: Theo Quyết định 80/2005/QĐ-BTC ngày 17/11/2005 của Bộ Tài chính.

– Mức thu phí thẩm định:

+ Cơ sở có sản lượng nhỏ hơn 20 tấn/năm: 200.000 đồng;

+ Cơ sở có sản lượng từ 20 đến nhỏ hơn 100 tấn/năm: 300.000 đồng;

+ Cơ sở có sản lượng từ 100 đến nhỏ hơn 500 tấn/năm:400.000 đồng;

+Cơ sở có sản lượng từ 500 đến nhỏ hơn 1000 tấn/năm:500.000 đồng

+ Cơ sở có sản lượng hơn 1000 tấn/năm trở lên: 500.000 đồng (cứ tăng thêm 20 tấn/năm cộng thêm 100.000 đồng).

– Mức thu lệ phí cấp Giấy phép: 50.000 đồng/Giấy phép.

9) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

– Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (theo mẫu quy định);

– Bảng thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bi, dụng cụ bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm (theo mẫu quy định).

10) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

– Điều kiện về chủ thể kinh doanh: Là thương nhân có đăng ký sản xuất thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý ngành công thương trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà;

– Điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật và con người: theo quy định hiện hành của pháp luật.

11) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

– Luật Luật an toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010;

– Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm;

– Thông tư số 29/2012/TT-BCT ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Bộ Công Thương Quy định cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý Bộ Công Thương;

– Quyết định số 80/2005/QĐ-BTC ngày 17 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng vệ sanh an toàn thực phẩm.

Mẫu Đơn đề nghị

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do – Hạnh phúc

________________________________________________________

…………, ngày ….. tháng ….. năm ……….

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Kính gửi: (tên đơn vị có thẩm quyền cấp, cụ thể) ………………………………….

Cơ sở

Trụ sở tại:

Điện thoại:……………………………………. Fax:

Giấy phép kinh doanh số…………….. ngày cấp:…………………………..đơn vị cấp:

Ngành nghề sản xuất/ kinh doanh (bán buôn hay bán lẻ; tên sản phẩm):

Công suất sản xuất/phạm vi kinh doanh (01 tỉnh hay 02 tỉnh trở lên):

Số lượng công nhân viên: …………………………………… (trực tiếp:…………; gián tiếp: …)

Nay nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm (ghi cụ thể loại hình chế biến, kinh doanh)

Chúng tôi cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm cho cơ sở và chịu hoàn toàn trách nhiệm về những vi phạm theo quy định của pháp luật.

Trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ gửi kèm gồm:
– Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh (xác nhận của cơ sở);
– Bản thuyết minh về cơ sở vật chất;
– Bản vẽ sơ đồ thiết kế mặt bằng;
– Bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện sức khỏe, XN phân của chủ cơ sở và người trực tiếp (có xác nhận của cơ sở);
– Bản sao Giấy chứng nhận đã được tập huấn kiến thức về VSATTP (có xác nhận của cơ sở).

CHỦ CƠ SỞ
(Ký tên, đóng dấu)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do – Hạnh phúc

________________________________________________________

…………, ngày ….. tháng ….. năm ……….

BẢN THUYẾT MINH

CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ VÀ DỤNG CỤ SẢN XUẤT, CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

I. THÔNG TIN CHUNG

– Cơ sở:

– Đại diện cơ sở:

– Địa chỉ văn phòng:

– Địa chỉ cơ sở sản xuất, chế biến:

– Địa chỉ kho:

– Điện thoại…………………………………………… Fax

– Giấy phép kinh doanh số:………………Ngày cấp……………………..Nơi cấp

– Mặt hàng sản xuất, chế biến:

– Công suất thiết kế:

– Tổng số cán bộ, nhân viên, công nhân

– Tổng số cán bộ, công nhân trực tiếp sản xuất /kinh doanh

– Tổng số cán bộ, công nhân đã được tập huấn kiến thức an toàn vệ sinh thực phẩm theo quy định

– Tổng số cán bộ, công nhân đã khám sức khỏe định kỳ theo quy định

II. THỰC TRẠNG CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ, DỤNG CỤ

II.1. Cơ sở vật chất

– Diện tích mặt bằng sản xuất ……..m2, Trong đó diện tích nhà xưởng sản xuất ………..m2;

– Sơ đồ bố trí mặt bằng sản xuất (Kho nguyên liệu, khu vực sản xuất, chế biến, hoàn thiện sản phẩm; kho thành phần; khu vực vệ sinh;…)

– Kết cấu nhà xưởng

– Nguồn nước phục vụ sản xuất đạt TCCL

– Nguồn điện cung cấp và hệ thống đèn chiếu sáng

– Hệ thống vệ sinh nhà xưởng (hệ thống thoát nước thải và khu vệ sinh cá nhân.)

– Hệ thống xử lý môi trường

– Hệ thống phòng cháy, chữa cháy

II.2. Trang, thiết bị, dụng cụ sản xuất, chế biến

TT

Tên trang, thiết bị

(ghi theo thứ tự quy trình công nghệ)

Số lượng

Xuất xứ

Thực trạng hoạt động của trang, thiết bị

Ghi chú

Tốt

Trung bình

kém

I

Trang, thiết bị, dụng cụ hiện có

1

Thiết bị, dụng cụ sản xuất, chế biến

2

Thiết bị, dụng cụ bao gói sản phẩm

3

Trang thiết bị vận chuyển sản phẩm

4

Thiết bị bảo quản thực phẩm

5

Thiết bị khử trùng, thanh trùng

6

Thiết bị vệ sinh cơ sở, dụng cụ

7

Thiết bị giám sát

8

Phương tiện rửa và khử trùng tay

9

Dụng cụ lưu phụ lục và bảo quản phụ lục

10

Phương tiện, thiết bị phòng chống côn trùng, động vật gây hại

11

Trang phục vệ sinh khi tiếp xúc trực tiếp với nguyên liệu, thực phẩm

12

Hệ thống cung cấp khí nén

13

Hệ thống cung cấp hơi nước

14

Hệ thống thông gió

II

Trang, thiết bị dự kiến bổ sung

1

2

3

4

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có của cơ sở đã đáp ứng yêu cầu an toàn vệ sinh thực phẩm để sản xuất, chế biến thực phẩm theo quy định chưa?

Trường hợp chưa đáp ứng yêu cầu an toàn vệ sinh thực phẩm theo quy định, Cơ sở cam kết sẽ bổ sung và hoàn thiện những trang thiết bị (đã nêu tại mục II của Bảng kê trên).

Cam kết của cơ sở:

1. Cam đoan các thông tin nêu trong bản thuyết minh là đúng sự thật và chịu trách nhiệm hoàn toàn về những thông tin đã đăng ký.

2. Cam kết: Chấp hành nghiêm các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm theo quy định./.

………., ngày …. tháng ….. năm 20….
CHỦ CƠ SỞ
(Ký tên, đóng dấu)

logo

Link & Partners

Là đơn vị tư vấn luật hàng đầu tại Việt Nam.

 Phòng 2403 tòa A3, chung cư Ecolife Capitol, số 58 Tố Hữu, Quận Nam Từ Liêm, Thàn phố Hà Nội, Việt Nam
0243.997.2222 - 0949.592.295
[email protected]

Fanpage

Hotline: 0243-997-2222

Scroll to Top