Thông tư số 37/2017/TT-BTC của Bộ tài chính

Thông tư số 37/2017/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 26/2015/TT-BTC
ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính.

Vui lòng xem chi tiết tại: TT_37_2017_TT-BTC_348311 (1)

logo

Link & Partners

Là đơn vị tư vấn luật hàng đầu tại Việt Nam.

  Phòng 468, số 133 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội
0243.997.2222 - 0949.592.295
linh.lplaw@gmail.com

Fanpage

Hotline: 0243-997-2222

Scroll to Top