Thông tư 73/2020/TT-BTC ban hành ngày 07/08/2020

Thông tư 73/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 134/2017/TT-BCT ngày 19 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng bộ tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán được ban hành ngày 07 tháng 08 năm  2020.

Vui lòng xem chi tiết tại: thông_tư_73_2020_TT-BTC_449700

logo

Link & Partners

Là đơn vị tư vấn luật hàng đầu tại Việt Nam.

  Phòng 468, số 133 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội
0243.997.2222 - 0949.592.295
linh.lplaw@gmail.com

Fanpage

Hotline: 0243-997-2222

Scroll to Top