THÔNG TƯ 33/2017/TT-BGDĐT NGÀY 22/12/2017 CỦA BỘ GDĐT

Thông tư 33/2017/TT-BGDĐT quy định về tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa sách giáo khoa; tiêu chuẩn tổ chức, cá nhân biên soạn sách giáo khoa; tổ chức và hoạt động của hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa do Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành 

Vui lòng xem chi tiết tại: 33_2017_TT-BGDDT_381305

logo

Link & Partners

Là đơn vị tư vấn luật hàng đầu tại Việt Nam.

  Phòng 468, số 133 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội
0243.997.2222 - 0949.592.295
linh.lplaw@gmail.com

Fanpage

Hotline: 0243-997-2222

Scroll to Top