Thông báo 174/TB-VPCP ngày 15/6/2022

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 174/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2022

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG VŨ ĐỨC ĐAM TẠI CUỘC HỌP VỀ KẾT NỐI THÔNG TIN THUÊ BAO (TRỪ THÔNG TIN MẬT) VỚI CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ DÂN CƯ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ, GIẢI QUYẾT TÌNH TRẠNG SỬ DỤNG SIM RÁC

Ngày 01 tháng 6 năm 2022, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số đã chủ trì cuộc họp về kết nối thông tin thuê bao (trừ thông tin mật) với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giải quyết tình trạng sử dụng SIM rác. Tham dự cuộc họp có các đồng chí đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Công an, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Văn phòng Chính phủ, đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông và các doanh nghiệp viễn thông: Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông quân đội (Viettel), Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), Tổng công ty Viễn thông Mobifone, Tổng công ty Viễn thông toàn cầu (GTel), Công ty Cổ phần Viễn thông di động Vietnammobile.

Đại diện các bộ, cơ quan, các doanh nghiệp viễn thông tham dự đều thống nhất việc kết nối dữ liệu sẽ giúp khắc phục được tình trạng SIM rác, SIM nặc danh được sử dụng thiếu quản lý ảnh hưởng tới lợi ích chính đáng của người dân, tổ chức; trật tự an toàn xã hội…Mặt khác, việc kết nối, xác thực cần được thực hiện đồng bộ, bình đẳng giữa các nhà mạng; dữ liệu cần được bảo vệ an toàn, không ảnh hưởng tới kinh doanh của các nhà mạng, riêng tư của thuê bao.

Sau khi nghe báo cáo của Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông, các doanh nghiệp viễn thông, ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam có ý kiến kết luận như sau:

1. Bộ Công an:

Chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin Truyền thông và các doanh nghiệp viễn thông thống nhất quy trình thực hiện cấp số thuê bao mới, thực hiện rà soát cơ sở pháp lý và lựa chọn các giải pháp, bảo đảm hạ tầng kỹ thuật, phương án tổ chức thực hiện đối soát, xác thực thông tin thuê bao đảm bảo không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp viễn thông và các ngành, nghề kinh doanh có liên quan sử dụng số điện thoại di động.

2. Bộ Thông tin Truyền thông chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông di động bảo đảm hạ tầng công nghệ thông tin, an toàn thông tin thực hiện kết nối cơ sở dữ liệu thông tin thuê bao tập trung của doanh nghiệp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

3. Các doanh nghiệp viễn thông di động

– Khẩn trương phối hợp với Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông kết nối thông tin thuê bao (trừ thông tin mật) với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, tiến hành đối soát ngay dữ liệu SIM đang hoạt động đảm bảo xác thực khớp đúng giữa 3 thành phần: (i) Thông tin của thuê bao đăng ký tại các doanh nghiệp viễn thông, (ii) Thông tin cá nhân của thuê bao trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và (iii) Thông tin người đang sở hữu/sử dụng/nắm giữ SIM thực tế, hoàn thành trước ngày 30 tháng 7 năm 2022;

– Xây dựng kế hoạch, triển khai đối soát, cập nhật thông tin đối với số thuê bao đã được Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư xác định là có thông tin chưa chính xác theo quy định, bảo đảm hoàn thành trước ngày 30 tháng 9 năm 2022;

– Đối với số thuê bao mới phát sinh từ ngày 01 tháng 8 năm 2022 phải thực hiện xác thực với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các bộ, cơ quan, địa phương biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
– TTgCP, PTTg Vũ Đức Đam (để b/c);
– Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc CP;
– UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông quân đội;
– Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam;
– Tổng công ty Viễn thông Mobifone;
– Tổng công ty Viễn thông toàn cầu-GTel;
– Công ty Cổ phần Viễn thông di động Vietnammobile;
– Thành viên Tổ Công tác triển khai Đề án;
– VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Xuân Thành,
Trợ lý, Thư ký TTgCP, PTTgCP Vũ Đức Đam,
các Vụ: KGVX, NC, TH;
– Lưu: VT, KSTT (3). VTA

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Xuân Thành

logo

Link & Partners

Là đơn vị tư vấn luật hàng đầu tại Việt Nam.

 Phòng 2403 tòa A3, Ecolife Capitol, số 58 Tố Hữu, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
0243.997.2222 - 0949.592.295
[email protected]

Fanpage

Hotline: 0243-997-2222

Scroll to Top