hl300
Nguyễn Thị Hồng Linh
Thạc sỹ, Luật sư – Giám đốc
b3db39129f02645c3d13
Đỗ Thị Thu Hạnh
Phó giám đốc
a79653aff5bf0ee157ae
Nguyễn Thúy Quỳnh
Trưởng phòng SHTT
de5ee948b6644d3a1475
Trần Văn Thắng
Chuyên gia kinh tế
32798c3e101eeb40b20f
Lâm Văn Chinh
Chuyên gia tư vấn TC, BĐS
f7b790f40cd4f78aaec5
Lại Vũ Trường
Chuyên gia kinh tế
98ae96f10ad1f18fa8c0
Đỗ Hoàng Anh
Chuyên viên tư vấn DN
m
Nguyễn Thị Hoa
Chuyên viên tư vấn DN
70b0f3745564ae3af775
Phạm Kiều Oanh
Chuyên viên tư vấn SHTT
3953356c937c6822316d
Lương Thị Huyền Châm
Trợ lý Luật sư

Hotline: 0243-997-2222

Scroll to Top