Thầm quyền thu hồi đất

Thẩm quyền thu hồi đất theo Luật Đất Đai 2013 được quy định như thế nào?

Trả lời:

Theo Điều 66 Luật Đất Đai 2013 thì thẩm quyền thu hồi đất thuộc về UBND cấp tỉnh và UBND cấp huyện. Cụ thể:

** UBND cấp tỉnh có thẩm quyền thu hồi đất đối với các loại đất sau đây:

– Thu hồi đất đối với các tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều 66 Luật Đất đai 2013.

– Thu hồi đất nông nghiệp thuộc quy đất công ích của xã, phường, thị trấn.

** UBND cấp huyện có thẩm quyền thu hồi các loại đất sau đây:

– Thu hồi đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư.

– Thu hồi đất của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam.

** Trong trường hợp những khu vực thu hồi đất có cả đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 66 Luật Đất Đai năm 2013 thì thẩm quyền thu hồi thuộc về UBND cấp tỉnh, UBND cấp huyện chỉ có quyền thu hồi khi được UBND cấp tỉnh ủy quyền.

logo

Link & Partners

Là đơn vị tư vấn luật hàng đầu tại Việt Nam.

 Phòng 2403 tòa A3, chung cư Ecolife Capitol, số 58 Tố Hữu, Quận Nam Từ Liêm, Thàn phố Hà Nội, Việt Nam
0243.997.2222 - 0949.592.295
[email protected]

Fanpage

Hotline: 0243-997-2222

Scroll to Top