Quyết định 1666 QĐ-BHXH ban hành ngày 3/12/2020.

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH MẪU THẺ BẢO HIỂM Y TẾ

_____________

TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật Bảo hiểm y tế ngày 13 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế;

Căn cứ Nghị định số 89/2020/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

Căn cứ Công văn số 575/BYT-BH ngày 10 tháng 02 năm 2020 và Công văn số 5327/BYT-BH ngày 05 tháng 10 năm 2020 của Bộ Y tế về việc góp ý kiến đối với dự thảo mẫu thẻ bảo hiểm y tế;

Vui lòng xem chi tiết tại Quyết định 1666 QĐ-BHXH ban hành ngày 3.12.2020.

logo

Link & Partners

Là đơn vị tư vấn luật hàng đầu tại Việt Nam.

 Phòng 2403 tòa A3, chung cư Ecolife Capitol, số 58 Tố Hữu, Quận Nam Từ Liêm, Thàn phố Hà Nội, Việt Nam
0243.997.2222 - 0949.592.295
[email protected]

Fanpage

Hotline: 0243-997-2222

Scroll to Top