Mẫu văn bản từ chối tài sản chung của vợ chồng

Mẫu văn bản từ chối tài sản chung của vợ chồng:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

VĂN BẢN TỪ CHỐI TÀI SẢN CHUNG CỦA VỢ CHỒNG

Hôm nay, ngày, … tháng … năm …, tại văn phòng công chứng: …

Chúng tôi gồm các bên sau đây:

Ông:…

Ngày tháng năm sinh:…

Số chứng minh nhân dân/căn cước công dân:…cấp ngày:..

Nơi cấp:…

Địa chỉ thường trú:…

Và Vợ là Bà:…

Ngày tháng năm sinh:…

Số chứng minh nhân dân/căn cước công dân:… cấp ngày:…

Nơi cấp:…

Địa chỉ thường trú:…

Chúng tôi là vợ chồng theo Giấy chứng nhận kết hôn số ….., Quyển số ………do………… cấp ngày ……..

Tôi và vợ là chủ sỡ hữu của tài sản (ghi rõ tài sản, miêu tả chi tiết tài sản), được chứng nhận/đăng ký tại …

Nay tôi viết biên bản này xác nhận tự nguyện từ chối phần tài sản tôi và vợ hiện cùng sở hữu. Xác nhận đây là tài sản riêng của vợ tôi trong thời kỳ hôn nhân của chúng tôi. Kể từ thời điểm ký kết này, tôi hoàn toàn không còn bất kể quyền lợi, nghĩa vụ gì liên quan đến tài sản nêu trên và hoàn toàn đồng ý việc vợ tôi đứng tên tài sản trên. Tôi cam kết không khiếu nại, tranh chấp và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về việc từ chối nhận phần tài sản trong tài sản chung của vợ chồng tôi.

Tôi xin cam đoan những thông tin tôi đưa ra là đúng sự thật và cam kết việc tôi từ chối nhận tài sản chung của vợ chồng là không trốn tránh nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.

Người từ chối nhận tài sản

(Ký, ghi rõ họ tên)

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

………………………………………………………………………………………………

Các lưu ý khi lập văn bản từ chối nhận tài sản chung:

– Ghi rõ thông tin của hai vợ chồng: Phần thông tin này hai bên ghi cụ thể theo giấy tờ tùy thân, giấy đăng ký kết hôn. Đây là căn cứ xác nhận hai bên có tồn tại quan hệ hôn nhân về mặt pháp lý lẫn thực tế. Là cơ sở để xác nhận tài sản từ chối có phải là tài sản chung của hai vợ chồng không?

– Ghi rõ thông tin về tài sản mà vợ/chồng từ chối: Nếu tài sản là động sản thì cần phải nêu rõ hình dáng, kích thước, chủng loại, tài sản. Nếu tài sản là bất động sản hoặc tài sản phải đăng ký quyền sở hữu, sử dụng thì cần phải ghi đúng, đầy đủ thông tin trên giấy tờ đăng ký. Thông tin về thời gian đăng ký, thông tin về chủ sở hữu, sử dụng tài sản.

– Phần nội dung từ chối: Ghi rõ là từ chối một phần hay từ chối toàn bộ phần tài sản thuộc quyền của mình.

– Phần cam đoan: Đây là phần khá quan trọng, thể hiện ý chí tự nguyện, trạng thái tâm lý khi hai bên lập văn bản khước từ tài sản chung vợ chồng.

logo

Link & Partners

Là đơn vị tư vấn luật hàng đầu tại Việt Nam.

 Phòng 2403 tòa A3, Ecolife Capitol, số 58 Tố Hữu, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
0243.997.2222 - 0949.592.295
[email protected]

Fanpage

Hotline: 0243-997-2222

Scroll to Top