Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi: Tập trung vào 7 nhóm chính sách lớn

Trong Hồ sơ đề nghị xây dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ có 7 chính sách lớn cần sửa đổi, dự kiến sửa 44 điều trên tổng số 222 điều của Luật. Dự thảo Luật Sở hữu trí tuệ dự kiến sẽ trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại Kỳ họp tháng 10 năm 2021 và trình Quốc hội thông qua vào Kỳ họp tháng 5 năm 2022.

Nội dung sửa đổi Luật SHTT lần này cơ bản sẽ tập trung vào 7 nhóm chính sách lớn, bao gồm:
– Bảo đảm quy định rõ về tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, người biểu diễn, chủ sở hữu quyền liên quan trong các trường hợp chuyển nhượng, chuyển giao quyền;
– Khuyến khích tạo ra, khai thác và phổ biến sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí được tạo ra từ ngân sách nhà nước;
– Tạo thuận lợi cho quá trình thực hiện thủ tục đăng ký và xác lập quyền;
– Đảm bảo mức độ bảo hộ thỏa đáng và cân bằng;
– Tăng cường hiệu quả hoạt động hỗ trợ về SHTT;
– Nâng cao hiệu quả của hoạt động thực thi quyền SHTT;
– Bảo đảm thi hành đầy đủ và nghiêm túc các cam kết quốc tế trong quá trình hội nhập.

Liên kết nguồn tin: https://www.most.gov.vn/vn/tin-tuc/18287/luat-so-huu-tri-tue-sua-doi–tap-trung-vao-7-nhom-chinh-sach-lon-.aspx

Nguồn: Noip.gov.vn

logo

Link & Partners

Là đơn vị tư vấn luật hàng đầu tại Việt Nam.

 Phòng 2403 tòa A3, chung cư Ecolife Capitol, số 58 Tố Hữu, Quận Nam Từ Liêm, Thàn phố Hà Nội, Việt Nam
0243.997.2222 - 0949.592.295
[email protected]

Fanpage

Hotline: 0243-997-2222

Scroll to Top