Khi nghỉ việc cần báo trước bao nhiêu ngày

1. Nếu muốn nghỉ việc, người lao động phải thông báo trước bao nhiêu ngày nếu là hợp đồng lao động không xác định thời hạn?

  • Lưu ý, duy nhất người lao động làm việc theo hợp đồng không xác định thời hạn mới được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động mà không cần nguyên nhân/lý do nghỉ ràng buộc.

  • Thời gian báo trước là 45 ngày theo lịch (chứ không phải 45 ngày làm việc), trừ khi là trường hợp nghỉ theo yêu cầu của bác sĩ trong trường hợp thai sản (có thể nghỉ ngay).

2. Nếu muốn nghỉ việc, người lao động phải thông báo trước bao nhiêu ngày nếu là hợp đồng lao động xác định thời hạn hoặc hợp đồng theo mùa vụ hoặc dưới 12 tháng?

2.1 .Người lao động phải báo trước ít nhất 3 ngày làm việc nếu nguyên nhân là: (Điều 37 Luật Lao động 2012) (*)

a) Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;

b) Không được trả lương đầy đủ hoặc trả lương không đúng thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;

c) Bị ngược đãi, quấy rối tình dục, cưỡng bức lao động;

d) Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 90 ngày liên tục đối với người làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn và một phần tư thời hạn hợp đồng đối với người làm việc theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa được hồi phục.

2.2 Người lao động phải báo trước ít nhất 30 ngày nếu là hợp đồng lao động xác định thời hạn; ít nhất 3 ngày làm việc nếu là hợp đồng theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng nếu nguyên nhân là:

a) Bản thân hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động

b) Được bầu làm nhiệm vụ chuyên trách ở cơ quan dân cử hoặc được bổ nhiệm giữ chức vụ trong bộ máy nhà nước

CÂU HỎI: Ông A ký hợp đồng lao động thứ nhất là thời hạn 1 năm, hết hạn hợp đồng, công ty làm phụ lục gia hạn thời hạn hợp đồng 1 năm nữa, như vậy đúng hay sai?

TRẢ LỜI:

Theo luật, hết hạn hợp đồng thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới. Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn. (Khoản 2 Điều 22 Luật 2012)

Vì vậy, trong trường hợp công ty gia hạn hợp đồng (bằng phụ lục) thêm 1 năm thì phụ lục này cũng được coi là hợp đồng xác định thời hạn lần 2.

Lưu ý, nếu phụ lục này hết hạn mà công ty tiếp tục vẫn tiếp tục thuê người lao động thì lúc đó công ty phải ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Nếu phụ lục hết hạn, công ty không ký mới hợp đồng lao động và người lao động tiếp tục làm việc thì hợp đồng lao động của người này mặc nhiên trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

logo

Link & Partners

Là đơn vị tư vấn luật hàng đầu tại Việt Nam.

 Phòng 2403 tòa A3, chung cư Ecolife Capitol, số 58 Tố Hữu, Quận Nam Từ Liêm, Thàn phố Hà Nội, Việt Nam
0243.997.2222 - 0949.592.295
[email protected]

Fanpage

Hotline: 0243-997-2222

Scroll to Top