Gia hạn hợp đồng lao động

CÂU HỎI: Ông A ký hợp đồng lao động thứ nhất là thời hạn 1 năm, hết hạn hợp đồng, công ty làm phụ lục gia hạn thời hạn hợp đồng 1 năm nữa, như vậy đúng hay sai?

TRẢ LỜI:

Theo luật, hết hạn hợp đồng thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới. Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn. (Khoản 2 Điều 22 Luật 2012)

Vì vậy, trong trường hợp công ty gia hạn hợp đồng (bằng phụ lục) thêm 1 năm thì phụ lục này cũng được coi là hợp đồng xác định thời hạn lần 2.

Lưu ý, nếu phụ lục này hết hạn mà công ty tiếp tục vẫn tiếp tục thuê người lao động thì lúc đó công ty phải ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Nếu phụ lục hết hạn, công ty không ký mới hợp đồng lao động và người lao động tiếp tục làm việc thì hợp đồng lao động của người này mặc nhiên trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

logo

Link & Partners

Là đơn vị tư vấn luật hàng đầu tại Việt Nam.

 Phòng 2403 tòa A3, chung cư Ecolife Capitol, số 58 Tố Hữu, Quận Nam Từ Liêm, Thàn phố Hà Nội, Việt Nam
0243.997.2222 - 0949.592.295
[email protected]

Fanpage

Hotline: 0243-997-2222

Scroll to Top