Điều kiện bảo hộ và trình tự, thủ tục đăng ký giải pháp hữa ích

Điều kiện bảo hộ giải pháp hữu ích:

Sáng chế được bảo hộ dưới hình thức cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích nếu không phải hiểu biết thông thườngđáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Có tính mới;

b) Có khả năng áp dụng công nghiệp.

Tính mới của giải pháp hữu ích được thể hiện ở việc chưa bị bộc lộ công khai dưới hình thức sử dụng, mô tả bằng văn bản hoặc bất kỳ hình thức nào khác ở trong nước hoặc ở nước ngoài trước ngày nộp đơn đăng ký giải pháp hữu ích hoặc trước ngày ưu tiên trong trường hợp đơn đăng ký giải pháp hữu ích được hưởng quyền ưu tiên.

Giải pháp hữu ích được coi là chưa bị bộc lộ công khai nếu chỉ có một số người có hạn được biết và có nghĩa vụ giữ bí mật về sáng chế đó.

Giải pháp hữu ích không bị coi là mất tính mới nếu được công bố trong các trường hợp sau đây với điều kiện đơn đăng ký giải pháp hữu ích được nộp trong thời hạn sáu tháng kể từ ngày công bố:

Giải pháp hữu ích bị người khác công bố nhưng không được phép của người có quyền đăng ký quy định tại Điều 86 của Luật SHTT hiện hành.

Giải pháp hữu ích được người có quyền đăng ký quy định tại Điều 86 của Luật SHTT hiện hành công bố dưới dạng báo cáo khoa học;

Giải pháp hữu ích được người có quyền đăng ký quy định tại Điều 86 của Luật SHTT hiện hành trưng bày tại cuộc triển lãm quốc gia của Việt Nam hoặc tại cuộc triển lãm quốc tế chính thức hoặc được thừa nhận là chính thức.

Giải pháp hữu ích được coi là có khả năng áp dụng công nghiệp nếu có thể thực hiện được việc chế tạo, sản xuất hàng loạt sản phẩm hoặc áp dụng lặp đi lặp lại quy trình là nội dung của sáng chế và thu được kết quả ổn định.

Trình tự, thủ tục đăng ký giải pháp hữu ích:

Hình thức nộp đơn đăng ký: Người nộp Đơn đăng ký giải pháp hữu ích có thể nộp trực tiếp tại Phòng đăng ký – Cục sở hữu trí tuệ hoặc gửi qua bưu điện tới Cục SHTT tại Hà Nội hoặc 2 Văn phòng đại diện của Cục tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng

Trình tự:

Bước 1: Thẩm định hình thức đơn .

Đơn đăng ký Giải pháp hữu ích được thẩm định hình thức trong thời hạn ba tháng kể từ ngày nộp đơn. Nếu đơn đáp ứng về mặt hình thức, cục Sở hữu trí tuệ Việt nam sẽ ra thông báo chấp nhận đơn hợp lệ.

Bước 2: Sau khi thẩm định hình thức đơn đăng ký, Cục SHTT sẽ ra thông báo chấp nhận hình thức hoặc yêu cầu chủ đơn sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký để được chấp nhận.

Bước 3: Công bố đơn đăng ký

Đơn đăng ký Giải pháp hữu ích được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp trong tháng thứ mười kể từ ngày nộp đơn hoặc từ ngày ưu tiên đối với đơn được hưởng quyền ưu tiên hoặc trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ.

Bước 4: Thẩm định nội dung đơn

Đơn đăng ký Giải pháp hữu ích được thẩm định nội dung trong thời hạn mười hai tháng kể từ ngày công bố đơn nếu yêu cầu thẩm định nội dung được nộp trước ngày công bố đơn hoặc kể từ ngày nhận được yêu cầu thẩm định nội dung nếu yêu cầu đó được nộp sau ngày công bố đơn.

Bước 5: Ra quyết định cấp hoặc từ chối cấp văn bằng bảo hộ đối với giải pháp hữu ích.

Văn bằng bảo hộ giải pháp hữu ích được cấp trong trường hợp đơn đăng ký đáp ứng được yêu cầu bảo hộ theo quy định của Luật SHTT và người nộp đơn đồng ý nộp phí cấp văn bằng bảo hộ cho giải pháp hữu ích.

Trường hợp Giải pháp hữu ích đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ thì cục Sở hữu trí tuệ Việt nam quyết định cấp văn bằng bảo hộ và ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về sở hữu công nghiệp.

Thủ tục:

Thành phần hồ sơ gồm:

+ Tờ khai yêu cầu cấp bằng bảo hộ độc quyền giải pháp hữu ích (Tờ khai) được làm theo Mẫu do Cục SHTT ban hành;

+ Bản mô tả giải pháp hữu ích ;

+ Yêu cầu bảo hộ;

+ Bản vẽ, sơ đồ, bản tính toán… (nếu cần) để làm rõ thêm bản chất của giải pháp kỹ thuật nêu trong bản mô tả giải pháp hữu ích;

+ Bản tóm tắt giải pháp hữu ích;

+ Tài liệu xác nhận quyền nộp đơn hợp pháp nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền nộp đơn của người khác, gồm một (1) bản;

+ Giấy uỷ quyền (nếu cần),gồm một (1) bản;

+ Bản sao đơn đầu tiên hoặc tài liệu chứng nhận trưng bày triển lãm,nếu trong đơn có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên theo Điều ước quốc tế, gồm một (1) bản;

+ Chứng từ nộp phí nộp đơn và phí công bố, gồm một (1) bản.

+ Bản tiếng Việt của bản mô tả giải pháp hữu ích, Yêu cầu bảo hộ và bản tóm tắt giải pháp hữu ích, nếu trong đơn đã có bản tiếng Anh/Pháp/Nga;

+ Bản gốc của Giấy uỷ quyền, nếu trong đơn đã có bản sao;

+ Bản sao đơn đầu tiên hoặc tài liệu chứng nhận trưng bày triển lãm, kể cả bản dịch ra tiếng Việt.

Bản mô tả giải pháp hữu ích phải bộc lộ hoàn toàn bản chất của giải pháp kỹ thuật cần được bảo hộ. Trong bản mô tả phải có đầy đủ các thông tin đến mức căn cứ vào đó, bất kỳ người nào có trình độ trung bình trong lĩnh vực kỹ thuật tương ứng đều có thể thực hiện được giải pháp đó.

Bản mô tả giải pháp hữu ích phải làm rõ tính mới và khả năng áp dụng của giải pháp kỹ thuật cần được bảo hộ.

Bản mô tả giải pháp hữu ích phải bao gồm các nội dung sau đây:

+ Chỉ số Phân loại Sáng chế Quốc tế (Chỉ số PSQ);

+ Tên gọi của giải pháp kỹ thuật;

+ Lĩnh vực kỹ thuật trong đó giải pháp kỹ thuật được sử dụng hoặc liên quan;

+ Tình trạng kỹ thuật thuộc lĩnh vực nói trên tại thời điểm nộp đơn (các giải pháp kỹ thuật đã biết);

+ Bản chất của giải pháp kỹ thuật;

+ Mô tả vắn tắt các hình vẽ kèm theo (nếu có);

+ Ví dụ thực hiện giải pháp kỹ thuật;

+ Những lợi ích có thể đạt được (hiệu quả của giải pháp kỹ thuật).

Yêu cầu bảo hộ nhằm xác định phạm vi (khối lượng) bảo hộ đối với giải pháp hữu ích. Yêu cầu bảo hộ phải được trình bày ngắn gọn,rõ ràng, phù hợp với phần mô tả và hình vẽ, trong đó phải làm rõ những dấu hiệu mới của giải pháp kỹ thuật cần được bảo hộ.

Bản tóm tắt giải pháp hữu ích để công bố một cách vắn tắt bản chất của giải pháp hữu ích. Bản tóm tắt giải pháp hữu ích phải bộc lộ những nội dung chủ yếu về bản chất của giải pháp kỹ thuật nhằm mục đích thông tin.

Thời hạn bảo hộ:

Thời hạn bảo hộ đối với Bằng độc quyền giải pháp hữu ích là 10 năm

logo

Link & Partners

Là đơn vị tư vấn luật hàng đầu tại Việt Nam.

 Phòng 2403 tòa A3, chung cư Ecolife Capitol, số 58 Tố Hữu, Quận Nam Từ Liêm, Thàn phố Hà Nội, Việt Nam
0243.997.2222 - 0949.592.295
[email protected]

Fanpage

Hotline: 0243-997-2222

Scroll to Top