Category: Văn bản pháp luật

Nghị quyết Số: 18-NQ/TW ban hành ngày 12/06/2022

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ——- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ————— Số: 18-NQ/TW Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2022   NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ NĂM BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII VỀ “TIẾP TỤC ĐỔI MỚI, HOÀN THIỆN THỂ CHẾ, CHÍNH SÁCH, NÂNG CAO HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ĐẤT, TẠO ĐỘNG LỰC ĐƯA NƯỚC TA TRỞ THÀNH NƯỚC

Xem thêm »

Thông báo 174/TB-VPCP ngày 15/6/2022

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 174/TB-VPCP Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2022   THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG VŨ ĐỨC ĐAM TẠI CUỘC HỌP VỀ KẾT NỐI THÔNG TIN THUÊ BAO (TRỪ THÔNG TIN MẬT) VỚI CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ DÂN CƯ NHẰM NÂNG CAO

Xem thêm »

Nghị định Số: 90/2019/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động ban hành ngày 15/11/2019

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 90/2019/NĐ-CP Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2019   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC THEO HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Bộ luật Lao

Xem thêm »

Nghị định Số 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của luật quản lý thuế ban hành ngày 19/10/2020

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 126/2020/NĐ-CP Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2020   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUẢN LÝ THUẾ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019; Theo

Xem thêm »

Thông tư số 13/2022/TT-BTC quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 10/2022/NĐ-CP ngày 15/01/2022

BỘ TÀI CHÍNH ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 13/2022/TT-BTC Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2022   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 10/2022/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 01 NĂM 2022 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ Căn cứ Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng

Xem thêm »

Nghị định Số 10/2022/NĐ-CP quy định về Lệ phí trước bạ ban hành ngày 15/01/2022

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 10/2022/NĐ-CP Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2022   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ

Xem thêm »

Nghị định 35/2022/NĐ-CP quy định quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế

CHÍNH PHỦ   Số: 35/2022/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2022   NGHỊ ĐỊNH Quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế __________   Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật

Xem thêm »

Nghị định 123/2020/NĐ-CP ban hành ngày 19/10/2020

CHÍNH PHỦ ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 123/2020/NĐ-CP Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2020   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019; Căn cứ Luật Thuế giá

Xem thêm »

Nghị định 123/2021/NĐ-CP ban hành ngày 28/12/2021

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 123/2021/NĐ-CP Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2021   NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC HÀNG HẢI; GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ, ĐƯỜNG SẮT; HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG Căn cứ Luật

Xem thêm »

Nghị định 100/2019/NĐ-CP ban hành ngày 30 tháng 12 năm 2019

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 100/2019/NĐ-CP Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2019   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ VÀ ĐƯỜNG SẮT Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Xử lý vi

Xem thêm »

Thông báo 174/TB-VPCP ngày 15/6/2022

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 174/TB-VPCP Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2022   THÔNG BÁO KẾT

Xem thêm »
logo

Link & Partners

Là đơn vị tư vấn luật hàng đầu tại Việt Nam.

 Phòng 2403 tòa A3, Ecolife Capitol, số 58 Tố Hữu, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
0243.997.2222 - 0949.592.295
[email protected]

Fanpage

Hotline: 0243-997-2222

Scroll to Top