Category: Văn bản pháp luật

Thông tư 151/2014/TT-BTC ban hành ngày 10/10/2014

Thông tư 151/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế, được ban hành ngày 10 tháng 10 năm 2014. Vui lòng xem chi tiết tại: NĐ_151_2014_TT-BTC_253864

Xem thêm »

Thông tư 119/2014/TT-BTC Bộ Tài chính ban hành ngày 25/08/2014.

Thông tư 119/2014/TT-BTC sửa đổi Thông tư 156/2013/TT-BTC, 111/2013/TT-BTC, 219/2013/TT-BTC, 08/2013/TT-BTC, 85/2011/TT-BTC, 39/2014/TT-BTC và 78/2014/TT-BTC để cải cách, đơn giản thủ tục hành chính về thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 25/08/2014. Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây: Thông tư 119_2014_TT-BTC_246608

Xem thêm »

Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg ban hành ngày 19/10/2020

Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24 thán 04 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Vui lòng xem chi tiết tại: QĐ_32_2020_QD-TTg_455790

Xem thêm »

Thông tư 96/2015/TT-BTC được ban hành ngày 22/06/2015

Thông tư 96/2015/TT-BTC , hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 78/2014/TT-BTC, Thông tư 119/2014/TT-BTC, Thông tư 151/2014/TT-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 22/06/2015. Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây: Thông tư 96_2015_TT-BTC_279331

Xem thêm »

Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ

Nghị định 123/2020/NĐ-CP được ban hành ngày 19/10/2020, là nghị định quy định về việc quản lý, sử dụng hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ; việc quản lý, sử dụng chứng từ khi thực hiện các thủ tục về thuế, thu phí, lệ phí và quy định nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc quản lý, sử dụng

Xem thêm »

Nghị định 04/2014/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 51/2010/NĐ-CP

Nghị định 04/2014/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 05 năm 2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ ; được ban hành ngày  17 tháng 1 năm 2014. Vui lòng xem chi tiết tại: Nghi_dinh_04_2014_ND-CP_219728  

Xem thêm »
logo

Link & Partners

Là đơn vị tư vấn luật hàng đầu tại Việt Nam.

  Phòng 468, số 133 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội
0243.997.2222 - 0949.592.295
linh.lplaw@gmail.com

Fanpage

Hotline: 0243-997-2222

Scroll to Top