Category: Văn bản pháp luật

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-VPQH hợp nhất Luật Bảo hiểm y tế ngày 10/07/2014

VĂN PHÒNG QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 01/VBHN-VPQH Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2014   LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ Luật bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2009, được sửa đổi, bổ sung

Xem thêm »

Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/7/2021

CHÍNH PHỦ ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 68/NQ-CP Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2021   NGHỊ QUYẾT VỀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19 CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung

Xem thêm »

Nghị quyết 154/NQ-CP ngày 19/10/2020

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 154/NQ-CP Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2020   NGHỊ QUYẾT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 42/NQ-CP NGÀY 09 THÁNG 4 NĂM 2020 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CÁC BIỆN PHÁP HỖ TRỢ NGƯỜI DÂN GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19 CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức

Xem thêm »

Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 09/4/2020

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 42/NQ-CP Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2020   NGHỊ QUYẾT VỀ CÁC BIỆN PHÁP HỖ TRỢ NGƯỜI DÂN GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19 CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 138/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2016 của Chính

Xem thêm »

Luật Cư trú 2020

QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 68/2020/QH14 Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2020   LUẬT CƯ TRÚ Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật Cư trú. Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về việc thực hiện quyền

Xem thêm »

Thông tư 56/2021/TT-BCA ngày 15/05/2021

BỘ CÔNG AN ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 56/2021/TT-BCA Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2021   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ BIỂU MẪU TRONG ĐĂNG KÝ, QUẢN LÝ CƯ TRÚ Căn cứ Luật Cư trú ngày 13 tháng 11 năm 2020; Căn cứ Nghị định số 01/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ

Xem thêm »

Thông tư 36/2014/TT-BCA ngày 09/9/2014

BỘ CÔNG AN ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- Số: 36/2014/TT-BCA Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2014   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ BIỂU MẪU SỬ DỤNG TRONG ĐĂNG KÝ, QUẢN LÝ CƯ TRÚ Căn cứ Luật Cư trú ngày 11 tháng 7 năm 2013; Căn cứ Nghị định số 31/2014/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2014

Xem thêm »

Thông tư 55/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021

BỘ CÔNG AN ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 55/2021/TT-BCA Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2021   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT CƯ TRÚ Căn cứ Luật Cư trú ngày 13 tháng 11 năm 2020; Căn cứ Nghị định số 01/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2018 của

Xem thêm »

Nghị định 62/2021/NĐ-CP ngày 29/6/2021

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 62/2021/NĐ-CP Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2021   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU LUẬT CƯ TRÚ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức

Xem thêm »

Thông tư 60/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021

BỘ CÔNG AN ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 60/2021/TT-BCA Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2021   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH TRÌNH TỰ CẤP, ĐỔI, CẤP LẠI THẺ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN Căn cứ Luật Căn cước công dân ngày 20 tháng 11 năm 2014; Căn cứ Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015

Xem thêm »

Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/7/2021

CHÍNH PHỦ ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 68/NQ-CP Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2021   NGHỊ QUYẾT VỀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ

Xem thêm »

Nghị quyết 154/NQ-CP ngày 19/10/2020

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 154/NQ-CP Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2020   NGHỊ QUYẾT SỬA ĐỔI,

Xem thêm »

Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 09/4/2020

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 42/NQ-CP Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2020   NGHỊ QUYẾT VỀ CÁC BIỆN PHÁP HỖ TRỢ NGƯỜI

Xem thêm »

Luật Cư trú 2020

QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 68/2020/QH14 Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2020   LUẬT CƯ TRÚ Căn cứ Hiến pháp

Xem thêm »

Thông tư 56/2021/TT-BCA ngày 15/05/2021

BỘ CÔNG AN ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 56/2021/TT-BCA Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2021   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ

Xem thêm »

Thông tư 36/2014/TT-BCA ngày 09/9/2014

BỘ CÔNG AN ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- Số: 36/2014/TT-BCA Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2014   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH

Xem thêm »

Thông tư 55/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021

BỘ CÔNG AN ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 55/2021/TT-BCA Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2021   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT

Xem thêm »
logo

Link & Partners

Là đơn vị tư vấn luật hàng đầu tại Việt Nam.

 Phòng 2403 tòa A3, chung cư Ecolife Capitol, số 58 Tố Hữu, Quận Nam Từ Liêm, Thàn phố Hà Nội, Việt Nam
0243.997.2222 - 0949.592.295
[email protected]

Fanpage

Hotline: 0243-997-2222

Scroll to Top