Cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị in

Trình tự thực hiện:

Trước khi nhập khẩu thiết bị in, các đối tượng được nhập khẩu thiết bị in phải lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị in gửi Cục Xuất bản, In và Phát hành.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Cục Xuất bản, In và Phát hành phải cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị in; trường hợp không cấp giấy phép phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

Cách thức thực hiện:

 • Nộp trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính;

 • Qua hệ thống bưu chính.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

1. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị in gồm có:

– Đơn đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị in;

– Ca-ta-lô (catalogue) của từng loại thiết bị in;

– Bản sao có chức thực:

+ Giấy phép hoạt động in hoặc tờ khai đăng ký hoạt động cơ sở in đã được xác nhận theo quy định tại Khoản 5 Điều 14 đối với cơ sơ in quy định tại điểm a Khoản 2 Điều 27 Nghị định số 60/2014/NĐ-CP;

+ Một trong các loại giấy chứng nhận quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 19 Nghị định số 60/2014/NĐ-CP;

Quyết định thành lập đối với cơ quan, tổ chức quy định tại điểm c Khoản 2 Điều 27 nghị định số 60/2014/NĐ-CP.

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết:

05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Tổ chức

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Cục Xuất bản, In và Phát hành

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Giấy phép nhập khẩu thiết bị in

Lệ phí (nếu có):

Chưa quy định

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đính kèm ngay sau thủ tục):

Đơn đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị in (Mẫu số 06 – Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT ngày 06/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

 1. Thiết bị in sau đây khi nhập khẩu phải có giấy phép:

 1. Máy chế bản ghi phim, ghi kẽm, tạo khuôn in là máy chuyên dùng phục vụ khâu chế bản (trước in) trong hoạt động in;

 2. Máy in sử dụng công nghệ kỹ thuật số có tốc độ trên 50 tờ/phút A4 hoặc có khổ in trên A3;

 3. Máy in sử dụng công nghệ in ốp-xét (offset), flexo, ống đồng; máy in lưới (lụa);

 4. Máy dao (cắt) xén giấy, máy gấp sách (gấp giấy), máy đóng sách (đóng thép hoặc khâu chỉ), máy vào bìa, máy kỵ mã liên hợp, dây chuyền liên hợp hoàn thiện sản phẩm in (từ hai công đoạn trở lên);

 5. Máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu.

 1. Đối tượng được nhập khẩu thiết bị in bao gồm:

 1. Cơ sở in;

 2. Doanh nghiệp có chức năng kinh doanh xuất nhập khẩu thiết bị ngành in theo quy định của pháp luật;

 3. Cơ quan, tổ chức khác có tư cách pháp nhân được phép sử dụng thiết bị in để phục vụ công việc nội bộ.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

– Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in;

– Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT ngày 06/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều, khoản của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in.

Mẫu 6

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN (NẾU CÓ)

TÊN CQ, TC ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ……/…… (nếu có)

………………, ngày……. tháng…….. năm……….

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị in (1)

Kính gửi: Cục Xuất bản, In và Phát hành

1. Tên cơ quan, tổ chức đề nghị cấp phép nhập khẩu:…………………….……………

– Địa chỉ:…………………………………………………………………………………

– Số Điện thoại:………………………Fax:………………..Email:…………………………….

– Giấy phép hoạt động in (hoặc tờ khai đăng ký hoạt động in có xác nhận của cơ quan quản lý nhà nước) số: …………. ngày….. tháng ….. năm ………………………………

do ………………………… …………………………….… cấp (xác nhận). (2)

– Đăng ký kinh doanh xuất, nhập khẩu thiết bị ngành in số:……………. ngày ….. tháng ….. năm…………….do……………………………………………cấp. (3)

– Quyết định thành lập số: …………….. ngày ….. tháng …… năm ………….. của………………………………………………………………………………… (4)

2. Thiết bị đề nghị nhập khẩu:

Tên máy:………………………….Tên hãng:……………………………………

Model:……………………………………………………………………………

Số sê-ri máy:………………………………………………………………………

Nước sản xuất:…………………………….. Năm sản xuất:………………..……

Số lượng:…………………………………………………………………………

Chất lượng:…………………………………………………………………… (5)

Đặc tính kỹ thuật, công nghệ in:……………………………………….……… (6)

Khuôn khổ bản in hoặc bản photo lớn nhất:………………………………………

Tốc độ in hoặc photo lớn nhất:……………………………………………………

3. Mục đích nhập khẩu:………………………………………………….………………

4. Địa chỉ đặt máy:………………………………………………………………..………

Đơn vị chúng tôi cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về sử dụng thiết bị in.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Chú thích:

(1) Bao gồm cả máy photocopy màu

(2) Đối với cơ sở in

(3) Đối với cơ sở kinh doanh xuất, nhập khẩu thiết bị ngành in

(4) Đối với cơ sở in sự nghiệp không in kinh doanh.

(5) Mới hoặc đã qua sử dụng

(6) Ghi rõ công nghệ: offset, flexo, ống đồng, kỹ thuật số, lưới (lụa)…..

logo

Link & Partners

Là đơn vị tư vấn luật hàng đầu tại Việt Nam.

 Phòng 2403 tòa A3, chung cư Ecolife Capitol, số 58 Tố Hữu, Quận Nam Từ Liêm, Thàn phố Hà Nội, Việt Nam
0243.997.2222 - 0949.592.295
[email protected]

Fanpage

Hotline: 0243-997-2222

Scroll to Top