Bản tin pháp luật tháng 12 – 2016

Chính phủ chỉ đạo hoàn thiện Đề án xác định thiệt hại để bồi thường người dân bị ảnh hưởng sự cố môi trường biển tại bốn tỉnh miền Trung trong tháng 12/2016

Ngày 05/12/2016 vừa qua, Chính Phủ đã bàn hành Nghị quyết số 103/NQ-CP ghi nhận các nội dung chỉ đạo cơ bản của Chính Phủphiên họp thường kỳ tháng 11. Trong đó, các nội dung chỉ đạo cơ bản là:

 • Yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trìhoàn thiện dự án Luật đo đạc và bản đồ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý I năm 2017 trước khi trình Quốc hội.

 • Chính phủ thống nhất nguyên tắc xây dựng mô hình 03 đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc.

 • Chính phủ giao Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp và Văn phòng Chính phủ tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ quy định cụ thể nội dung trên tại dự thảo Nghị địnhquy định chi tiết thi hành một số điều về chế độ chính sách của Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng.

 • Chính Phủ Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hp với Văn phòng Chính phủ tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, hoàn thiện Đề ánxác định thiệt hại để bồi thường, hỗ trợ khôi phục sản xuất và đảm bảo an sinh xã hội cho người dân bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huếtrình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành trong tháng 12 năm 2016 để triển khai thực hiện.

Nghị quyết số 103/NQ-CP có hiệu lực ngày 05/12/2016.

Bộ Tài chính sẽ cấp 1.924 tấn gạo để hỗ trợ các nhóm hộ gia đình, người dân tham gia bảo vệ rừng thuộc tỉnh Hà Giang

Ngày 02/12/2015, Thủ tướng Chính Phủ ban hành Quyết định số 2344/QĐ-TTg quy định về việc hỗ trợ gạo cho công tác bảo vệ rừng tại 04 huyện biên giới, vùng cao, núi đá tỉnh Hà Giang.

Theo đó, Bộ Tài chính xuất cấp (không thu tiền) 1.924 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Hà Giang để hỗ trợ các nhóm hộ gia đình người dân tham gia bảo vệ rừng tại 04 huyện biên giới, vùng cao, núi đá năm 2016 như đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang chịu trách nhiệm tiếp nhận, sử dụng số gạo được cấp nêu trên hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, không trùng lặp với các chính sách hỗ trợ lương thực khác trên địa bàn.

Quyết định số 2344/QĐ-TTg có hiệu lực ngày 02/12/2016.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thí điểm thành lập cơ quan thi hành pháp luật an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 05/12/2016, Thủ tướng Chính Phủ ban hành quyết định số 2349/QĐ-TTg chỉ đạo Thanh phố Hồ Chí Minh là tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đầu tiên trong cả nước thành lập Ban Quản lý An toàn thực phẩm.

Theo đó, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thí điểm thành lập Ban Quản lý An toàn thực phẩm là cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, có chức năng giúp Ủy bannhân dân thành phố tổ chức thực thi pháp luật về an toàn, vệ sinh thực phẩm trên địa bàn thành phố.

Bản quản lý sẽ có cơ cấu tổ chức như sau:

 • Lãnh đạo Ban Quản lý:Ban Quản lý có Trưởng ban và không quá 03 Phó Trưởng ban.

 • Cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý:Ban Quản lý có các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, Văn phòng, Thanh tra, đơn vị sự nghiệp công lp.

 • Biên chế: Biên chế công chức của Ban Quản  được tính trong tổng số biên chế công chức củaỦy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian thực hiện thí điểm trong việc thành lập và tổ chức hoạt động của Ban quản lý là 03 năm (36 tháng) kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.Sau 03 năm thực hiện, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành đánh giá kết quả thực hiện thí điểm.

Quyết định số 2349/QĐ-TTg có hiệu lực ngày 05/12/2016.

Bãi bỏ quy định điều kiện về nhà xưởng, kho tàng, trang thiết bị của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hóa chất trong ngành công nghiệp.

Ngày 05 /12/2016, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 27/2016/TT-BCT quy định về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong một số lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

Căn cứ Thông tư này Bộ Công Thương thực hiện sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định của pháp luật trong 7 lĩnh vực cụ thể như sau:

 • Lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc tế

 • Lĩnh vực hóa chất

 • Lĩnh vực vật liệu công nghiệp nổ

 • Lĩnh vực phân bón

 • Lĩnh vực kinh doanh khí

 • Lĩnh vực tiết kiệm năng lượng

 • Lĩnh vực kinh doanh thực phẩm thuôc quyền quản lý của Bộ Công Thương.

Thông tư số 27/2016/TT-BCT có hiệu lực ngày 20/01/2017.

Bộ Xây Dựng chỉ định Phân viện Vật liệu xây dựngcó thẩm quyền chứng nhận chất lượng sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng trong giai đoạn 2016 – 2019.

Ngày 05/12/2016, Bộ Xây Dựng đã ban hành Quyết định số 1296/QĐ-BXD quy định về tổ chức đánh giá sự phù hợp với nội dung cụ thể:

Bộ xây dựng chỉ định Phân viện Vật liệu xây dựng, địa chỉ: Lô I – 3b – 5, Đường N6, Khu công nghệ cao, P. Tân Phú, Quận 9, Tp. Hồ Chí Minh sẽ là cơ quan có thẩm quyền thực hiện việc thử nghiệm/chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng, số hiệu QCVN 16:2014/BXD.

Thời hạn chỉ định Phân viện Vật liệu xây dựngquyền thực hiện việc thử nghiệm/chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng là 03 năm.

Đồng thời, Bộ Xây Dựng quy định 10 nhóm các hàng hóa, sản phẩm được chỉ định phải đánh giá sự phù hớp với QCVN 16:2014/BXD.

Quyết định số 1296/QĐ-BXD có hiệu lực ngày 05/12/2016.

logo

Link & Partners

Là đơn vị tư vấn luật hàng đầu tại Việt Nam.

 Phòng 2403 tòa A3, chung cư Ecolife Capitol, số 58 Tố Hữu, Quận Nam Từ Liêm, Thàn phố Hà Nội, Việt Nam
0243.997.2222 - 0949.592.295
[email protected]

Fanpage

Hotline: 0243-997-2222

Scroll to Top