Dự thảo Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ

Dự kiến tháng 11/2020 công bố dự thảo Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ

Thực hiện chỉ đạo của Ban soạn thảo, Tổ biên tập dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ (dự án Luật) đã chính thức họp phiên thứ nhất ngày 01/9/2020 và thống nhất tiến độ triển khai các công việc để có thể công bố dự thảo Luật vào tháng 11 năm 2020 để lấy ý kiến rộng rãi.

Theo kế hoạch, các thành viên Tổ biên tập thuộc Bộ Khoa học công nghệ (KHCN), Bộ Văn hóa thể thao du lịch (VHTTDL) và Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn (NNPTNT) sẽ chủ trì nghiên cứu, soạn thảo các nội dung sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước tương ứng của mình về quyền sở hữu công nghiệp; quyền tác giả và quyền liên quan; quyền đối với giống cây trồng.

Riêng đối với các phần có sự giao thoa của ba lĩnh vực (bao gồm Phần Quy định chung và Bảo vệ quyền SHTT), Bộ KHCN sẽ chủ trì, các Bộ VHTTDL, Bộ NNPTNT sẽ phối hợp nghiên cứu, soạn thảo nội dung. Các bộ, ngành khác tùy thuộc phạm vi, chức năng nhiệm vụ của mình sẽ đóng vai trò phối hợp soạn thảo hoặc tham gia ý kiến đối với từng nội dung soạn thảo.

Về tiến độ xây dựng, các thành viên cũng đã trao đổi và thống nhất về việc để kịp thời hoàn thiện Hồ sơ dự án Luật trình Chính phủ trong tháng 6/2021 theo phân công nhiệm vụ cơ quan chủ trì soạn thảo, thời hạn trình các dự án luật tại Quyết định số 999/QĐ-TTg ngày 11/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, để bảo đảm tuân thủ quy trình xây dựng luật quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, dự thảo Luật cần nhanh chóng hoàn thiện để có thể công bố trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và các cơ quan chủ trì trong tháng 11/2020 để lấy ý kiến rộng rãi, đặc biệt là ý kiến của các doanh nghiệp và các tổ chức chịu tác động trực tiếp của việc sửa đổi luật trước khi trình Bộ Tư pháp thẩm định (dự kiến vào tháng 4/2021) và trình Chính phủ.

Phòng Pháp chế và Chính sách

Nguồn: noip.gov.vn

logo

Link & Partners

Là đơn vị tư vấn luật hàng đầu tại Việt Nam.

 Phòng 2403 tòa A3, chung cư Ecolife Capitol, số 58 Tố Hữu, Quận Nam Từ Liêm, Thàn phố Hà Nội, Việt Nam
0243.997.2222 - 0949.592.295
[email protected]

Fanpage

Hotline: 0243-997-2222

Scroll to Top